Юристами April Consult накопичений значний досвід консультування з питань трудового законодавства. Цей досвід підкріплений знанням практики застосування трудового законодавства державними органами, що здійснюють нагляд за його дотриманням, а також практики вирішення трудових спорів в суді.

Наші юристи детально проконсультують з питань укладення та розірвання трудового договору, визначення його умов, звільнення працівників, виплати винагороди та компенсацій, матеріальної відповідальності, відшкодування збитків і т. д.

Крім того, ми надаємо кваліфіковану юридичну допомогу при вирішенні цілого ряду питань, що виникають у іноземних організацій і представництв в процесі найму і звільнення керівників, укладання контрактів, залучення іноземної робочої сили.

Послуги , які ми надаємо у даній галузі:

 • консультування з усіх питань трудових відносин;
 • правовий аналіз оформлення трудових відносин, виявлення порушень і оцінка можливих ризиків;
 • підготовка (розробка) і правовий аналіз трудових договорів, контрактів, угод, кадрової документації, локальних нормативних правових актів, в тому числі, з охорони праці в організації, передачі прав на службові твори, оплаті праці працівників, корпоративних політик, в тому числі, кодексів корпоративної етики, політик з дарування та отримання подарунків, щодо нерозголошення комерційної таємниці наймача і т. д .;
 • супровід прийому і звільнення працівників, в тому числі, звільнення за скороченням чисельності або штату працівників і т. д., лізингу та передачі персоналу з мінімізацією податкових навантажень, супровід питань, пов’язаних із залученням іноземної робочої сили;
 • перевірка наявної документації у сфері трудових відносин та приведення кадрової документація підприємства у відповідність до вимог законодавства;
 • консультування з оформлення трудових відносин з персоналом структурних підрозділів підприємства;
 • консультування з питань матеріальної відповідальності, відшкодування шкоди;
 • розробка відповідних локальних актів підприємства та іншої документації, включаючи правила трудового розпорядку, положення про захист персональних даних і т. д.;
 • консультування з питань управління персоналом;
 • консультації з трудового законодавства як в усній, так і в письмовій формі з посиланням на вимоги законодавства та судову практику щодо захисту прав як роботодавця, так і працівника при звільненні, поновленні на роботі, скороченні штату (чисельності), стягнення заробітної плати, середньомісячного заробітку за час затримки виплати заробітної плати, відшкодування моральної та матеріальної шкоди тощо
 • представлення інтересів клієнта в трудових спорах.